Informujemy, że podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Olimpijczyków Polskich nasza v-ce Prezes DZSS i członkini Zarządu PZSS Pani Renata Mauer- Różańska została wybrana do 14 osobowego Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i znalazła się wśród 12 osób, które wejdą do Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w następnej kadencji.


Pani Renacie serdecznie gratulujemy.

 


 

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO i Wojskowy Klub Sportowy „ŚLĄSK” organizują:

Kurs Prowadzącego Strzelanie dla osób posiadających Licencję PZSS w terminie 29-30.10.2022 r.

 • Koszt kursu wynosi 500,00 zł w tym wydanie legitymacji Prowadzącego Strzelania przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego
 • Kurs odbywać się będzie na strzelnicy WKS „ŚLĄSK” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36

Zgłoszenia do 20.10.2022 r. w sekretariacie lub e-mail: dzss@interia.pl

Wpłata na konto:
DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
Bank Millennium nr konta: 83 1160 2202 0000 0002 2852 5005

 


Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs instruktorów strzelectwa sportowego.

Kurs odbędzie się w terminie 01.10 - 27.11.2022, w wymiarze: część ogólna 80 godzin, część specjalistyczna 130 godzin. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota i niedziela).

Po zakończeniu kursu uczestnicy uzyskują:
tytuł instruktora strzelectwa sportowego (legitymacja wydana przez PZSS)

Dodatkowo można uzyskać dla osób posiadających Patent i Licencję PZSS: uprawnienia sędziego III klasy

Wymagania:

 • Obecność na wykładach i ćwiczeniach,
 • Opanowanie wiedzy zawartej w programie kursu,
 • Zaliczenie pracy kontrolnej,
 • Zaliczenie testów znajomości regulaminów strzelań,
 • Zaliczenie sprawdzianu praktycznego: sprawność specjalna, ukierunkowana i ogólna,
 • Zaliczenie praktyczne: organizacji zawodów i sędziowania,
 • Zaliczenie z zakresu prowadzenia zajęć,
 • Zaliczenie prowadzenia obserwacji zawodów,
 • Uzyskanie wymaganego wyniku w strzelaniu egzaminacyjnym.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora strzelectwa sportowego,
 • Poświadczenie (dyplom) posiadanego minimum wykształcenia średniego,
 • Zdjęcie legitymacyjne,
 • Inne dokumenty potwierdzające kontakt ze strzelectwem (legitymacja członkowska klubu, patent, licencja PZSS, klasa sportowa, itp.)
 • Potwierdzenie przelewu na konto DZSS

Opłaty:

 • Opłata za kurs – 2400,00
 • Wydanie legitymacji instruktora PZSS – 100,00
 • Wydanie legitymacji sędziego III klasy – 100,00

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
Bank Millennium 83 1160 2202 0000 0002 2852 5005
REGON 931929376 NIP 899-24-47-233 KRS 0000096012

Zgłoszenia

do 20.09.2021 r. na e-mail: dzss@interia.pl


11 marca w Warszawie podpisano porozumienie Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

"Jako główne cele przyszłej współpracy pomiędzy organizacjami wymieniono:

edukację strzelecką wśród młodzieży,
umożliwienie młodzieży od 13 do 18 roku życia uczestnictwa w treningu oraz zawodach strzeleckich na strzelnicach sportowych i myśliwskich,
promocję strzelectwa myśliwskiego i sportowego,
wprowadzenie regulaminu przyznawania Legitymacji Juniora Polskiego Związku Łowieckiego,
wypracowanie wspólnych, jasnych norm funkcjonowania oraz korzystania ze strzelnic (sportowych i myśliwskich).

Podczas spotkania wypracowano następujące propozycje współdziałania pomiędzy PZŁ a PZSS:

umożliwienie młodzieży od 13 roku życia uczestnictwa w treningach oraz zawodach na poziomie okręgu PZŁ,
przeanalizowano Regulamin przyznawania Legitymacji Juniora Polskiego Związku Łowieckiego, który został stworzony przy współpracy Zarządu Głównego PZŁ, Komisji Strzeleckiej Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ oraz Członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Bardzo szeroko została omówiona kwestia zdobycia zainteresowania młodzieży od 13. roku życia strzelectwem; przedstawiciele PZSS poinformowali o różnorodnym rodzaju konkurencji jakie wchodzą w listę strzelań sportowych,
poruszono kwestie, jakie przepisy ze strony PZSS oraz PZŁ są wspólne, a jakie rozbieżne w celu sfinalizowania i realizacji głównych założeń."

źródło: PZŁ


Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego zostają odwołane i odbędą się w późniejszym terminie


ul. Borowska 1-3 
52-529 Wrocław 


Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego (c) 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem