Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs instruktorów strzelectwa sportowego.

Kurs odbędzie się w terminie 02.10 - 28.11.2021, w wymiarze: część ogólna 80 godzin, część specjalistyczna 130 godzin. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota i niedziela).

Po zakończeniu kursu uczestnicy uzyskują:
tytuł instruktora strzelectwa sportowego (legitymacja wydana przez PZSS)

Dodatkowo można uzyskać dla osób posiadających Patent i Licencję PZSS: uprawnienia sędziego III klasy

Wymagania:

 • Obecność na wykładach i ćwiczeniach,
 • Opanowanie wiedzy zawartej w programie kursu,
 • Zaliczenie pracy kontrolnej,
 • Zaliczenie testów znajomości regulaminów strzelań,
 • Zaliczenie sprawdzianu praktycznego: sprawność specjalna, ukierunkowana i ogólna,
 • Zaliczenie praktyczne: organizacji zawodów i sędziowania,
 • Zaliczenie z zakresu prowadzenia zajęć,
 • Zaliczenie prowadzenia obserwacji zawodów,
 • Uzyskanie wymaganego wyniku w strzelaniu egzaminacyjnym.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora strzelectwa sportowego,
 • Poświadczenie (dyplom) posiadanego minimum wykształcenia średniego,
 • Zdjęcie legitymacyjne,
 • Inne dokumenty potwierdzające kontakt ze strzelectwem (legitymacja członkowska klubu, patent, licencja PZSS, klasa sportowa, itp.)
 • Potwierdzenie przelewu na konto DZSS

Opłaty:

 • Opłata za kurs – 2150,00
 • Wydanie legitymacji instruktora PZSS – 100,00
 • Wydanie legitymacji sędziego III klasy – 50,00

Zgłoszenia

do 30.09.2021 r. na e-mail: justyna@strzelectwowks.pl


Kontakt i dodatkowe informacje:

Justyna Borkowska

tel. 663 569 747

e-mail: justyna@strzelectwowks.pl


11 marca w Warszawie podpisano porozumienie Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

"Jako główne cele przyszłej współpracy pomiędzy organizacjami wymieniono:

edukację strzelecką wśród młodzieży,
umożliwienie młodzieży od 13 do 18 roku życia uczestnictwa w treningu oraz zawodach strzeleckich na strzelnicach sportowych i myśliwskich,
promocję strzelectwa myśliwskiego i sportowego,
wprowadzenie regulaminu przyznawania Legitymacji Juniora Polskiego Związku Łowieckiego,
wypracowanie wspólnych, jasnych norm funkcjonowania oraz korzystania ze strzelnic (sportowych i myśliwskich).

Podczas spotkania wypracowano następujące propozycje współdziałania pomiędzy PZŁ a PZSS:

umożliwienie młodzieży od 13 roku życia uczestnictwa w treningach oraz zawodach na poziomie okręgu PZŁ,
przeanalizowano Regulamin przyznawania Legitymacji Juniora Polskiego Związku Łowieckiego, który został stworzony przy współpracy Zarządu Głównego PZŁ, Komisji Strzeleckiej Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ oraz Członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Bardzo szeroko została omówiona kwestia zdobycia zainteresowania młodzieży od 13. roku życia strzelectwem; przedstawiciele PZSS poinformowali o różnorodnym rodzaju konkurencji jakie wchodzą w listę strzelań sportowych,
poruszono kwestie, jakie przepisy ze strony PZSS oraz PZŁ są wspólne, a jakie rozbieżne w celu sfinalizowania i realizacji głównych założeń."

źródło: PZŁ


Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego zostają odwołane i odbędą się w późniejszym terminie


Aktualne zasady bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Ministerstwa Sportu


Informujemy, że w związku z utrzymaniem przez Rząd dotychczasowych obostrzeń zostają odwołane wszystkie egzaminy na patent strzelecki, które miały się odbyć w dniach 1-14 lutego 2021 roku.

 
Jednocześnie informujemy, że – zgodnie z opinią Ministerstwa Sportu  - możliwe jest organizowanie treningów i zawodów dla osób posiadających licencję zawodniczą PZSS , a także przeprowadzania sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.


ul. Borowska 1-3 
52-529 Wrocław 


Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego (c) 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem